החזון 
הקמת פארק מוטורי אשר יכלול מסלולים ומתקנים עבור כלל ענפי הספורט המוטורי, מענפי המכוניות, אופנועים והקארטינג, כחלק מהרצון לקידום הספורט המוטורי בישראל.

שלב ב' של הפרויקט והחזון בוצע.  המסלול הוארך וכולל  2.5 ק"מ עם ישורת שהוארכה ותוספת של פניות מהירות ומעניינות.

שלב ג' כבר בתכנון והוא השלמת הקמת עמודי תאורה מותאמים כך שהאור ישטוף את המסלול ויאפשר שימוש במסלול גם בשעות החשכה. השלמת הקמת מבנים תפעוליים, פיתוח ובנית אקדמיה לכישרונות צעירים החל מגיל שמונה, קורסים והדרכות מקצועיות בנהיגה ורכיבה.  

The vision of the project
Establishing the "Peza'el circuit" is to build a Motorsport Park that will include tracks and facilities for all type of motor sport activities - cars, motorcycles and karts. Through that, the vision is to promote the Israeli Motorsport

The second stage have been finished, and the track  total length now is 2.5 km. that includes a long straight part with very quick turns. 

The third phase is in progress an will include option to use the track at night, with the proper lighting for dark conditions