אליפות ישראל  SUPERBIKE - 2020

מרוץ סופרבייק \ סופרספורט מתקיים במסלול אספלט סגור.

האופנועים המשתתפים במרוץ הם אופנועים מיצור סדרתי עם שיפורים על פי כללי הענף.

יום מרוץ כולל: מקצי אימון, מקצי דירוג ומקצים תחרותיים - המרוץ עצמו.

המתחרים מחולקים על פי קטגוריות:

סופרבייק 1000 , סופרספורט 600, סופרספורט 300

פתוחה מעל 500, פתוחה עד 500

קישור לתוצאות מרוצים עונת 2020 ועונות קודמות

תאריכי המרוצים המתקיימים במסלול פצאל עונת 2020

קישור להרשמה ופרטים

18 בספטמבר, 2020

9 באוקטובר, 2020

6 בנובמבר, 2020

27 בנובמבר, 2020

1 בינואר, 2021

22 בינואר, 2021

ניהול והפקת המרוץ - IMSF 

התאחדות הספורט המוטורי בישראל - כידונאים

פרטים ומידע: טל 09-7778551  דואר אלקטרוני - office@imsf.co.il

. Superbike / Supersport race takes place on a closed asphalt track

The motorcycles participating in the race are motorcycles of serial production with

. improvements according to the regulations

Race day includes: training sections, ranking sections  and competitive section  - the race itself

Competitors are divided into categories

Superbike 1000, Supersport 600, Supersport 300

Open over 500, open up to 500

Link to satisfied results for the 2020 season and previous seasons

The dates of the races that take place on the Petzael track for the 2020 season

Registration link and details

September 18, 2020

October 9, 2020

November 6, 2020

November 27, 2020

January 1, 2021

January 22, 2021

Race management and production - IMSF

The Israel Motor Sports Association - as journalists

Details and information: Tel 09-7778551 , Email - office@imsf.co.il