מועדון חברים סגור - מסלול פצאל                                         Peza'el Track Club

Membership in the track club

 Allows the club members unique days of activity
Participation in track days at a special price and priority
Courses and training, attending club events
Each member receives a T-shirt & a membership card
Members will receive regular updates on track activities

(Membership involves a fee of 100 NIS for 2020 (calendar year

  חברות במועדון המסלול

 • מאפשרת לחברי המועדון ימי פעילות יחודיים 

 • השתתפות בימי מסלול במחיר מיוחד וקדימות בפעילויות 

 • קורסים והכשרות , השתתפות בארועי מועדון  

 • כל חבר מועדון מקבל כרטיס חברות חולצה. 

 • החברים יקבלו עידכונים שוטפים לפעיליות במסלול 

 • החברות במועדון כרוכה בתשלום של 100 ש"ח לשנה 2020 (שנה קלנדרית)